Foto: Bård Ek

Bred Venstrerepresentasjon i kommuner og fylke

Da har samtlige kommuner og fylkeskommune hatt konstiturende møter og en lang rekke plasser i hovedutvalg og komiteer er fordelt. For Venstre har dette resultert i at nærmere 40 folkevalgte har fått ulike sentrale verv rundt i kommune-Vestfold.

Vestfolds kommunevåpen
Vestfolds kommunevåpen
Foto: Wikipedia

Med forbehold om at det ikke har skjedd endringer og/eller at ikke alle valg er korrekt gjengitt, skulle dette være en komplett oversikt over folkevalgte i kommune-/bystyrer samt hovedutvalg/komiteer for perioden 2011 til 2015.

Vennligst meld tilbake eventuelle endringer til Kåre Pettersen på kpe@venstre.no.

Vestfold Fylkesting
- Kåre Pettersen (Stokke), medlem av fylkestinget, fylkesutvalget og leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø.
- Aina Dahl (Tønsberg), medlem av fylkestinget og fylkesutvalget.
- Karin Synnøve Frøyd (Larvik), nestleder av hovedutvalg for utdanning og vararepresentant til fylkestinget.

Andebu kommune
- Helene Eriksen, medlem av kommunestyret
- Gunnar Gallis, medlem av kommunestyret

Holmestrand kommune
- Thove Bringaker, medlem av bystyret og formannskapet
- Egil Fagerland, medlem av kontrollutvalget og vara til bystyret

Horten kommune
- Eddy Robertsen, medlem av kommunestyret, formannskapet samt leder for Hovedutvalg for kultur oppvekst og familie (herunder skole).
- Torild Brække, medlen av kommunestyreret, formannskapet samt leder for Hovedutvalg for Helse og omsorg
- Pernille Bruun-Lie, medlem av kommunestyret, formannskapet, medlem i Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring samt medlem i Administrasjonsutvalget.
- Atle M. Arntsen, medlem i Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring og vara til kommunestyret.
- Svein Erik Figved, nestleder i Hovedutvalg for Klima, miljø og kommunalteknikk og vara til kommunestyret.
- Thomas Bruun, medlem i Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg og vara til kommunestyret.
- Per Bruun-Lie, medlem i Havnestyret og vara til kommunestyret.

Lardal kommune
- Magdalena F. Lindtvedt, medlem av kommunestyret.

Larvik kommune
- Hallstein Bast, varaordfører og medlem av kommunestyret, formannskapet, medlem i oppvekstkomiteen.
- Jan Villum, medlem av kommunestyret, formannskapet, Omsorgskomiteen samt leder av kommuneplanutvalget.
- Tone M. Anderssen, medlem av kommunestyret og leder av Idrett —og kulturkomiteen.

Nøtterøy kommune
- Arne Magnus Berge, medlem av kommunestyret og formannskapet samt medlem av Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
- Joachim Bræk Poppe-Holmdahl , medlem av kommunestyret samt Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Re kommune
- Ulf Lund Halvorsen, medlem av kommunestyret samt første vara til formannskapet
- Pål Arild Simonsen, medlem av hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd samt vara til kommunestyret
- Gerd-Eva Holtung, medlem av hovedutvalget for drift, eiendom og næring samt vara til kommunestyret
- Ida Pernille Bugge, medlem av kontrollutvalget samt vara til kommunestyret

Sande kommune
- Per Martin Berg, medlem av kommunestyret og første vara til formannskapet
- Martin Gran, medlem av kommunestyret
- Ole Christian Fredriksen, medlem i hovedutvalget for kultur og oppvekst samt vara til kommunestyret
- Anne Helene Burdahl, medlem i hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk samt vara til kommunestyret
- Tone Bahus Rødningen, medlem i kontrollutvalget

Sandefjord kommune
- Karin Virik, medlem av bystyret
- Wenche Girlando, medlem av bystyret

Stokke kommune
- Kåre Pettersen, medlem av kommunestyret og formannskapet

Svelvik kommune
- Trond Kjeldås, medlem av kommunestyret samt formannskapet
- Christin Grilstad Prøis, medlem av kommunestyret samt formannskapet
- Sonja Eidesmo, medlem av hovedutvalget for omsorg og oppvekst samt vara til kommunestyret
- Thor Hallgrimsen, medlem av hovedutvalget for service og utvikling samt vara til kommunestyret

Tjøme kommune
- Paal Tandberg, medlem av kommunestyret og hovedutvalg for levekår

Tønsberg kommune

- Aina Dahl, medlem av bystyret samt utvalg for bygg- og arealsaker
- Suzy Christina S. Haugan, medlem av bystyret og utvalg for kultur og frivillighet