Foto: Bård Ek

Gruppe- og Styremøte

Hei! :)
Den 20. Mars blir det gruppe/styremøte på Lanternen kl 19.00


Saklisten er:
– Referat frp Fylkesårsmøtet i Ålesund
– Kommunestyresakene
– Ymse

Ta deg ein tur! :)