Foto: Bård Ek

Kollektivbyen Stjørdal — Åpent møte onsdag 25.april kl 2000

Styret i Stjørdal Venstre ønsker å nedsette et utvalg som skal se nærmere på kollektivtilbudet i Stjørdal kommune. Hva har vi og hva må forbedres? Som et grønt og framtidsrettet parti vil Venstre sette større fokus på miljø og kollektivsatsing i forbindelse med arbeidet med arealplanen og andre reguleringsplaner i kommunen. I det arbeidet trenger vi bidrag fra engasjerte medlemmer og andre som er opptatt av disse spørsmålene. Foreløpig består utvalget av medlemmer fra styret samt kommunepolitikerne våre. Hvis du ønsker å bidra i arbeidet med en kollektivtransportplan for Stjørdal kommune er du hjertelig velkommen på møtet.

Sted: Rådhuset

Når: onsdag 25.april kl 2000

(Bildet viser framlagt forslag til ny «bussterminal» og stasjonsområde i Stjørdal sentrum)


.