Til innhold
Rånåsfoss kraftverk , Foto: Sørum Venstre
Innbyggerne skal styre over utbyggerne

Sørum Venstre

Mennesker er viktigere enn systemer. Venstre vil at Sørum skal være en foregangskommune for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø. Sørum Venstre vil derfor at faglig makt og ansvar skal ligge i institusjonene, ikke i kommunens sentraladministrasjon. Slik setter Venstre folk først.

Våre folk