Til innhold
Sundbåten Framnæs og Klippfiskkjærringa, Foto:Ragnhild Helseth
Det grønne skiftet skjer lokalt.

Kristiansund

Kristiansund Venstre er et sosialliberalt parti.
Venstres politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

Mennesker er viktigere enn systemer.
Samfunnet utvikles gjennom å satse på mennesker. Derfor setter Venstre folk først!

Våre hovedsaker

 • GODT HELSETILBUD

  GODT HELSETILBUD i alle livsfaser

 • OPERA- OG KULTURHUSET

  OPERA- OG KULTURHUSET er viktig for Kristiansunds videre utvikling

 • FREMTIDENS NÆRINGSLIV

  FREMTIDENS NÆRINGSLIV vil høste fra det marine rom

 • KLIMA OG MILJØ

  KLIMA OG MILJØ skal alltid veie tyngst. Vi vil ha et GRØNT BYSENTRUM

 • IDRETTSPLASSEN

  IDRETT skal utvikles til aktivitetspark

Våre folk