Tema: Miljø

Vi arbeider for å stoppe klimaendringene, for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Og med din hjelp kommer vi i mål.

Ta grønne valg i sommer.

 • Trine Sommer

  Vi heier på alle gode miljøvalg.

  God, miljøvennlig sommer!
  Hilsen,
  TrineSig

Venstres miljøpolitikk

Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes.

I dag bruker toget mellom Oslo og Bergen lengre tid enn i 1975. Norges utslipp av klimagassen CO2 er rekordhøye. Miljøet fortjener bedre. Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene.

Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø­vennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljø­vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg.

Venstre vil:

 • Si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig og skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver.
 • Ha en storstilt satsing på fornybar energi.
 • Ivareta det biologiske mangfoldet ved å sikre sårbar natur.
 • Bygge InterCity med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer innen 2025 og ruste opp togstrekningene mellom de store byene.
 • Investere en større del av Oljefondet i klimavennlige prosjekter.
 • Kutte Norges klimautslipp med 40 prosent innen 2020.
 • Bygge flere sykkelveier i byer og tettsteder.