Åpent møte om energiomstilling i Bærum kommune

Kjære medlem!

Godt Nytt År! Forventningene og forhåpningene til 2023 er blandet – og til høsten er det kommunevalg.. På vegne av styret i Bærum Venstre inviterer jeg deg til

Åpent møte om energiomstilling i Bærum kommune.

Krevende mål er satt for vår felles fremtid. Hva betyr dette for deg og meg?

Benytt denne muligheten til å se dette flotte nye flerbruksanlegget på Oksenøya (Fornebu), samtidig som du får mulighet til å møte andre samfunnsengasjerte medborgere, inkludert kommuneansatte og lokalpolitikere. Temaet er høyaktuelt i disse tider.

  • Tid: Mandag 16. januar 2023 kl 18.00 – 20.00
  • Sted: Oksenøya skole, Forneburingen 430, 1364 Fornebu (rom Ferdinand)
  • Arrangør: Bærum Venstre
  • Målgruppe: Møtet er åpent for alle
  • Formål: Å belyse ulike sider av energiomstillingen vs nasjonale og lokale politiske mål.
Temaer vi vil ta opp er bl.a.
  • Nye Oksenøya skole (Treklang): Hvilke klima- og energitiltak inngår i dette flotte sambruksanlegget?
  • Hva er status for energibruk og omstilling i Bærum kommune? Hvilke mål styrer vi mot? Hva forventes av den enkelte?
  • Hvordan kan jeg bidra til omstilling? Energikostnader i transport og bygg
  • Store endringer i energipolitikken. Hvilke støtteordninger og insentiver er på plass, og hvilke kommer?
Se vedlagte program. Vi jobber med å få på plass siste innlegg og vil invitere lokalpolitikere i Bærum.
Møtet er åpent for alle, håper å se deg og naboen din!
Med vennlig hilsen

Eystein C. Husebye, styremedlem i Bærum Venstre