Foto: ukjent

Årsmøte

Verdal Venstre avholder årsmøte torsdag 09.02.23 kl 19 på Verdal hotell.

Vanlige årsmøtesaker.

For å ha stemmerett i årsmøtet må du ha betalt medlemsavgift inneværende år.

Før møtet er det åpent møte kl. 18.00. Odd Helge Roksvåg snakker fra hjertet om bolyst i hele kommunen.

Velkommen!