Medlemmer i Harstad Venstre sammen med nestleder Sveinung Rotevatn, Foto: Rolf Erik

Årsmøte i Harstad Venstre

Velkommen til Harstad Venstres årsmøte!

Sted: Harstad Rådhus, kantina

Tid: Onsdag 15. februar kl. 18:00 – 21:00

Møtet vil bli innledet av en temadel hvor vi setter fokus på byutvikling. De siste årene har det vært en rivende utvikling i Harstad med Harstadpakken som faller stadig mer på plass, byggingen på Larsneset og nye Clarion hotel. Men har man god nok kontroll på det som skjer, og har Sentrumsplanen lenger den samme verdien som når den ble vedtatt i 2016?
For å belyse dette og innlede til debatt har vi invitert Aurora Øvereng fra Harstad kommune til å fortelle litt om hvilke prosjekter som det arbeides med nå og i nærmeste framtid. For å få et Venstre-perspektiv på grønn byutvikling har vi også invitert Morten Skandfer til å innlede. Denne delen av møtet er tenkt å vare halvannen time. Momenter vil bli tatt med videre i programarbeidet.

Deretter går vi på ordinære årsmøtesaker, samt nominasjonsmøte.

Saksliste:

ÅM-01 Åpning og konstituering
ÅM-02 Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅM-03 Godkjenning av dagsorden med kjøreplan
ÅM-04 Generell politisk debatt
ÅM-05 Vedtekter
ÅM-06 Politiske uttalelser
ÅM-07 Årsregnskap for 2022
ÅM-08 Årsmelding
ÅM-09 Nominasjon av valgliste
ÅM-10 Innkomne saker

Sakspapirene vil bli sendt elektronisk senest én uke før møtet. Ønsker du å fremme en uttalelse? Send den til [email protected], så vil den bli ført opp til behandling.