Bilde av Holmestrand bibliotek
Holmestrand kommune

Årsmøte og nominasjonsmøte for Sande og Holmestrand Venstre 2023

Velkommen til årsmøte og nominasjonsmøte i Sande og Holmestrand Venstre, 16.februar 2023 kl.18: til 21:00
Saksliste for årsmøtet
Sak 1: Konstituering
Sak 2:Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3: Årsberetning
Sak 4: Regnskap
Sak 5: Kontingentsats
Sak 6: Vedtekter
Sak 7: Programforslag (les forslaget her: Holmestrand-Venstre-Partiprogram-2023-2027 (1))
Sak 8: Valg:
– Lokallagsstyre:
På valg:
– Styreleder:
– Kasserer:
– Styremedlem
– Revisor:
Det vil bli avholdt nominasjon til høstens kommune valg for Sande og Holmestrand Venstre.
Endelig listeforslag blir presentert i forkant av møte.
Herulf Johansen
Leder Sande og Holmestrand Venstre