Digitalt velkomstmøte med Grunde!

Velkommen til Venstre!

Dette digitale arrangementet er laget for deg som er helt ny, og som ønsker å lære mer om organisasjonen. Det blir et uformelt og hyggelig treff der du vil møte nøkkelpersoner fra organisasjonen og andre nye medlemmer. Målet er å bli bedre kjent med partiet og med hverandre.
Møtet arrangeres digitalt på GoogleMeet. Lenke til det digitale møterommet sendes ut ved påmelding.

Tid: Torsdag 10. juni kl. 18:00-19:30
Sted: GoogleMeet

Meld deg på da vel!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDs4yiTtngu1jUDtTE_hFmEgoFuS_e_18iz7yzD_W5m0-KEg/viewform?usp=sf_link