Fylkesårsmøte Innlandet Venstre 2022

Mennesker med psykiske lidelser får for dårlig hjelp (1)Viktige frister:

  • Påmelding 31.januar – epost til [email protected]
    • Navn, lokallag, e-post, info om overnatting og allergier
  • Forslag til politiske uttalelser 4.februar – epost til [email protected]
  • Innsending av fullmaktsskjemar 10.februar – epost til [email protected]
  • Eventuelle forslag til andre saker (enn de ordinære), 24. januar – epost til [email protected]

Redmndas innstilling til politiske uttalelser:

Mennesker med psykiske lidelser får for dårlig hjelp (1)

Frihet i skolen (2)

Tiden er inne for å utrede bruk av kjernekraft

 

Saker:

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – PROGRAM

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – ANDRE GANGS INNKALLING

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – INNKALLING

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – ANTALL DELEGATER

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – FULLMAKTSSKJEMA

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – ÅRSMELDING 2021 FYLKESSTYRET

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – FYLKESTINGSGRUPPAS ÅRSMELDING

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – UNGE VENSTRE ÅRSMELDING

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – STRATEGIPLAN

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – Grøne og levande lokalsamfunn – diskusjonsnotat

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – FORSLAG TIL NYTT STYRE OG LANDSMØTEDELEGASJON

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – Årsregnskap for 2021

INNLANDET VENSTRE – budsjett 2022

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – VALG AV NOMINASJONSKOMITE, PROGRAMKOMITE OG ÅRSMØTESTED

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – FYLKESSTYRETS FORSLAG TIL KONSTITUERING

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – FORRETNINGSORDEN

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2022 – REVISJONSBERETNING

Valgkampevaluering og regnskap vil bli gjennomgått på årsmøtet.

Uttalelser med frist for endringsforslag kl 23.59 12.feb. Forslag sendes [email protected]

6B Frihet i skolen

4B Mennesker med psykiske lidelser får for dårlig hjelp

1B Tiden er inne for å utrede bruk av kjernekraft_

 

Uttalelser:

Tiden er inne for kjernekraft i Norge – Roger Granum

MILJØVENNLIG SKOGBRUK – Lillehammer Venstre

Strøm og verna vassdrag – Lillehammer Venstre

Psykiske lidelser er en ufrihet som vi må løse opp i – Unge Venstre

Et grønnere landbruk for både dyr og bonde – Unge Venstre

Frihet i skolen – Unge Venstre

En human ruspolitikk tuftet på hjelp og skadereduksjon – Unge Venstre

DOMSTOLSREFORMEN – Fylkesstyret

GRØNNE OG LEVENDE LOKALSAMFUNN I INNLANDET – ledertrioen

Uttalelser innsendt etter frist:

Innlandet-fortsatt utvikling eller reversering og stagnasjon – Stange Venstre

Psykisk helse blant barn og ungdom må prioriteres – Gjøvik og Toten Venstre

Behold Innlandet for frihet og muligheter til alle – Gjøvik og Toten Venstre