Gjennvinnardagen 2023

SIMAS inviterer til Gjenvinnardagen den 22. aug kl 10-12 på hovudanlegget vårt i Festingdalen.

Dette er eit nasjonalt arrangement i regi av Avfall Norge, og vi har gleda av å representere avfallsbransjen i gamle Sogn og Fjordane.

Vi vil vise korleis vi jobbar for å få ut verdifulle ressursar som kan gjenbrukast og resirkulerast. Norge har forplikta seg til å materialgjenvinne 65 % av avfallet i 2035.

Meir ombruk og materialgjenvinning vil krevje investeringar i anlegg, teknologi og logistikk. Det vil også skape moglegheiter for lokale arbeidsplassar og meir verdiskaping.

Kommunen og de politikarar har ei viktig rolle når vi saman skal sørgje for at vi når viktige klimamål med ein meir sirkulær økonomi.

 

Venstre stiller opp med 3.kandidat Jan Rømmen