Vinter på Gvarv februar 2021, Foto: EFal

Medlemsmøte mars 2021

Det inviteres til medlemsmøte på kommunehuset 16.mars 2021.

Styremøtet som vanligvis er berammet i forkant av medlemsmøtet blir inntil videre utsatt.

Det er spesielt to viktige tema som legges frem på medlemsmøtet:

Kommunalt eigarskap er ett av emnene på møtet 15. mars. Helge Hallingby i MTKE vil komme og orientere og tek mot innspill.

  • Generelt kva eit AS i kommunal regi er når det gjeld eigarskapsrolle, styrerepresentasjon og påvirkning av strategi og drift,
  • MTKE si rolle i kommunen, kva de eig og er involvert i,
  • Kva strategi selskapet har og kan sjå for seg når det gjeld utvida mandat og rolle,
  • Status Gullbring

Mediestrategi for MTV 2021 et viktig punkt, generelt og i samband med stortingsvalet. MTV ønsker alltid å bli bedre på kommunikasjon, og styret ber allerede nå de som kan interessere seg for slike oppgaver vurdere om de kan og vil være med å bidra til dette arbeidet framover.

På vegne av styret i MTV

//EFAL