Medlemsmøte juni 2021

Midt-Telemark Venstre ønsker velkomen til medlemsmøte, måndag 7. juni kl. 19, på kommunehuset.

Det er eit viktig møte, som førebuing til posisjonsmøtet 10. juni og behandlinga av arealdelen i formannskapet 14. juni. Og det mest spennande blir kommunestyremøtet 21. juni, da det vil vise seg kor samstemte kvart parti er.

Her er 13 hovedgrunnar til å koma og diskutere og påverke Evy og meg, som vil bera meiningane vidare inn i FS og KS:

 1. Bø Handelspark
  1. Sentrumsgrense
  2. Servering
  3. Kvadratmeter
  4. Rekkefølgekrav
 2. Notevarp brygge
  1. To sider av elva med rettar på begge sider
  2. Straumforhold
  3. Allmen ferdsel
 3. Breisås
  1. Friluftsområde
  2. Støy
  3. Vegelasting
 4. Haukvik
  1. Bustadutbygging eller
  2. Vern av naturmangfold og raudlista arter
  3. Behov for bustader
 5. Bergan/Nykås
  1. Naturmangfold, gamal slåttemark
  2. Turveg/rekreasjon
  3. Kulturhistorie
  4. Ravinelandskap
  5. Kvikkleire
  6. Forhold til prinsippa i samfunnsdelen
 6. Skåråfjellia
  1. Forhold til samfunnsdelen, tidlegare vedtak, overordna føringer
  2. Krav om ekspropriasjon for veg
  3. Tømmertrafikk
 7. Sisjord
  1. Fråskilling av tomt
  2. PTN
  3. Avstand dyrka mark
 8. Brenna
  1. Tilbakeføring av felt 11 til LNF, dyrka mark
 9. Berganåsen
  1. Vegtilgang
  2. Nærfriluftsområde
 10. Kompostering
  1. Folkestadmogane
  2. Friluftsområde
  3. Alternativ plassering
  4. Lukt
 11. Hellestad Sandtak
  1. Folkestadmogane
  2. Vidare utvinning
  3. Viktig næringsverksemd
 12. MX-bane, Rallevegen
  1. Folkestadmogane
  2. Støy
 13. Og mykje meir
  1. Om mer har tid
  2. Og kraft

 

Velkommen! ?