Indre Østfold, Foto: Ingunn Hensel

Medlemsmøte og gruppemøte

Medlemsmøte og gruppemøte

Agenda:

 • Orienteringer
  • Ingunn kommunestyregruppen
  • Kjetil, lokallaget, fylkesstyret, LS.
 • Innstille på saksliste til ekstraordinært årsmøte i juni. (forslag ettersendes styret).
  • Forslag på nominasjonskomite, programkomite og valgkampkomite, samt deres prosess frem mot valget.
  • Delegater til ekstraordinært årsmøte/nominasjonsmøte i Viken 17/18 september.
 • Eventuelt

Vi i styret håper å se deg!