Indre Østfold, Foto: Ingunn Hensel

Medlemsmøte og gruppemøte

Medlemsmøte og gruppemøte

Agenda:

  • Orienteringer
    • Ingunn kommunestyregruppen
    • Kjetil, lokallaget, fylkesstyret, LS.
  • Innstille på saksliste til ekstraordinært årsmøte i juni. (forslag ettersendes styret).
    • Forslag på nominasjonskomite, programkomite og valgkampkomite, samt deres prosess frem mot valget.
    • Delegater til ekstraordinært årsmøte/nominasjonsmøte i Viken 17/18 september.

Vi i styret håper å se deg!