Foto: iStock / FHI / Celina Christoffersen

Norges forsvar

Krigen i Ukraina har pågått siden 2014. Fullskalainvasjonen med regulære russiske styrker har likevel gitt Europa et nytt, kraftig sikkerhetspolitisk sjokk. I lys av dette har det blitt skapt en økt interesse for forsvarspolitikk generelt.
Hvorfor har vi egentlig et forsvar? Hva er det vi skal forsvare oss mot? Hvilke scenarier kan ramme Norge?

Vi sier gjerne at vi har et forsvar for å unngå krig. Men også at hvis vi ønsker fred, må vi planlegge for krig. Hvordan kan denne krigen se ut, for Norges del? Hva kan gjøres med Forsvaret på kort og lang sikt for å gjøre oss bedre i stand til å vinne den?

Hvordan vil et finsk og evt. svensk NATO-medlemskap påvirke norsk forsvarsplanlegging?

Parallelt pågår et arbeid i Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, som skal levere sine rapporter før sommeren 2023.

Vi har invitert fire innledere til å belyse problemstillingene vi tar opp:

Oberstløytnant Palle Ydstebø er hovedlærer og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han har militær utdannelse Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabsskole, hovedfag i historie fra Universitetet i Tromsø og doktorgrad i War Studies ved University of Glasgow.

Magnus Håkenstad er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. I 2015 utga han sammen med Olav Bogen boken «Balansegang, Forsvarets omstilling etter den kalde krigen». Han har nylig påbegynt et doktorgradsprosjekt som skal sammenligne reformer og omstilling i Forsvaret og Politiet.

Benedicte Røvik er lokalpolitiker for Venstre og jusstudent ved Universitetet i Oslo. Hun er Venstres representant i Forsvarskommisjonen.

Ola Elvestuen er stortingsrepresentant for Venstre fra Oslo.

Arrangementet er fulltegnet. Ta kontakt med oss på [email protected] dersom du ønsker å stå på venteliste.