Illustrasjon: Eivind Bødtker

Ofrer Skøyenplanen fellesskap, natur og skole?

Ullern Venstre inviterer til digitalt folkemøte om planen for Hoff, Skøyen og Bestumkilen. Planen er ennå ikke vedtatt.

Tidspunkt: tirsdag 15. juni klokken 19 til 20.30.

Møtelenke: zoom.us/j/98110214865

I møtet spør vi topp-politikere og byråkrater om hva de vil gjøre med området. I planen, som PBE nå legger frem for byrådet, er skolen på Hoff ytterligere forsinket. Tross kraftig fortetting er det heller ikke avsatt plass til nye skoler. Bestumkilen, som er Oslos siste sjanse til å utvikle en folkepark ved fjorden, er planlagt bygget igjen.

Planen overkjører lokaldemokratiet. Den ser bort fra anbefalinger fra lokalsamfunnet og politikere i Ullern om å tilrettelegge Bestumkilen som park for hele Oslo, med en reetablering av Hoffselvens utløp til natur. Hensynet til miljø og fremtidige generasjoner er satt til side.

Den omfangsrike og komplekse Skøyenplanen er en god test på hvordan partiene prioriterer verdier som natur, skole, folkehelse og fellesskap.

Delta på folkemøtet og vis ditt engasjement.