Styremøte Tromsø Venstre 16. mars 2021

Tid: Tirsdag 16.03.21 kl 19:00

Sted: Online (Google Meet)

Møtelenke: https://meet.google.com/duh-pxin-pnq?hs=122&authuser=1

Møte via telefon: 21 40 02 96‬ pinkode 685 639 658#‬

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Økonomisk støtte til 8. mars komiteen
  4. Valgkomite
  5. Eventuelt

 

Møtet følges som vanlig av orientering om den politiske situasjonen etterfulgt av generell politisk debatt. Styremøter i Tromsø Venstre er åpne for alle. Velkommen! 🙂

Protokoll: https://docs.google.com/document/d/1c9utesKqY7VFsuHs_9CHgE6jMXhJ8jEn_l-LHfOpQy8/edit?usp=sharing