Valgprogramverksted – del 3

Del 3 av valgprogamverkstedet.

Nå er det meste på plass, men alt må systematiseres og pusse på og finjusteres.

Husk kombinert medlemsmøte for Ålesund Venstre, reetableringsmøte for Haram Venstre, og nominasjonsmøte for Haram Venstre kl. 17:30 samme kveld!