Velkommen til Årsmøte i Lørenskog Venstre 13. januar 2022

Lørenskog Venstre avholder årsmøte 2022:

Tid: 13. januar, kl 1800-20

Sted: Thon Hotel Triaden eller digital deltagelse

Meld deg på ved å sende e-post til: [email protected].

Ved digital deltagelse, sender vi lenke i forkant av møtet.

Guri Melby kommer til årsmøtet i Lørenskog Venstre!

Guri Melby foran en trikk i Oslo

NB! Endring i programmet.

De formelle årsmøtet gjennomføres fra kl 18.

Venstre-leder Guri Melby vil holde sitt innlegg ca kl 1915, før tid til spørsmål.

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta.

For å ha tale- og stemmerett i møtet, må kontingent for 2021 eller 2022 være betalt. Ønsker du å melde deg inn før årsmøtet, kan du gjøre dette på www.venstre.no/blimedlem

Forslag til saksliste:

Sak 1. Godkjenne innkalling

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

Sak 2. Godkjenne saksliste

Forslag til vedtak: Saksliste for årsmøte 13. januar 2022 godkjennes

Sak 3. Årsberetning fra styre og kommunestyregruppe

Styrerapport Lørenskog Venstre 2021

Årsberetning KS, FS og utvalg 2021 – Årsmøte Lørenskog Venstre 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2022 tar årsberetning til orientering.

Sak 4. Regnskap 2021

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2022 godkjenner regnskap 2021.

Sak 5. Forslag til budsjett 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2022 vedtar budsjett 2022.

Sak 6. Forslag til kontingent.

Forslag til vedtak: Kontingent holdes uforandret.

Sak 7. Handlingsplan for 2022

Handlingsplanen for 2022 vil være forankret i Lørenskog Venstres Kommunevalgprogram 2019-2023

Aktiviteter i 2022:

  • Utarbeide valgprogram 2023-2027
  • Forberede valgkamp 2023
  • Forberede og utarbeide valglister
  • Følge opp revisjon av kommuneplanens arealdel
  • Følge opp arbeidet med Østmarka som nasjonalpark
  • Følge opp aktuelle politiske saker i Lørenskog, med Venstre-profil
  • Sosiale aktiviteter for medlemmer

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2022 vedtar Handlingsplan 2022.

Sak 8. Valg

Sak 9. Innkomne politiske forslag