Velkommen til årsmøte Lørenskog Venstre 18. januar

Lørenskog Venstre avholder årsmøte 18. januar 2021, kl 1830.

Årsmøtet innledes med et foredrag fra Solveig Schytz, stortingsrepresentant og Viken Venstre. Hun vil snakke om status på Stortinget, arbeidet fram mot valget og hva som er viktig for Venstre nå og framover og hvordan vi skal vinne valget sammen, – og litt om aktuelle lokale saker.

Møtet er åpent for alle som ønsker å se og lytte. Send e-post til [email protected] for å få tilsendt lenke til møtet.

For å ha tale- og stemmerett i møtet, må kontingent for 2020 eller 2021 være betalt. Ønsker du å melde deg inn før årsmøtet, kan du gjøre dette på www.venstre.no/blimedlem

Forslag til saksliste:

Sak 1. Godkjenne innkalling

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

Sak 2. Godkjenne saksliste

Forslag til vedtak: Saksliste for årsmøte 18. januar 2021 godkjennes

Sak 3. Årsberetning fra styre og kommunestyregruppe

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2021 tar årsberetning til orientering.

Sak 4. Regnskap 2020

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2021 tar regnskap 2020 til orientering.

Sak 5. Budsjett 2021

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2021 vedtar budsjett 2021.

Sak 6. Forslag til kontingent.

Forslag til vedtak: Kontingent holdes uforandret.

Sak 7. Handlingsplan for 2021

Handlingsplanen for 2021 vil være forankret i Lørenskog Venstres Kommunevalgprogram 2019-2023

Aktiviteter i 2021:

 • Delta i valgkampen.
 • Bedre kontakt med medlemmene bl.a. ved sosiale sammenkomster.
 • Utnytte kompetansen til medlemmene bedre.
 • Fremme saker i tråd med Venstres politikk i utvalg, Formannskapet og Kommunestyret
 • Aktiv kommunikasjon av Lørenskog Venstres saker. Aktuelle kanaler er sosiale medier og Romerikes Blad med redaksjonelle oppslag og leserinnlegg

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2021 vedtar Handlingsplan 2021.

Sak 8. Forslag til valg fra valgkomiteen

 • styre
 • revisor
 • delegater til årsmøte i Viken
 • undertegnelse av protokollen

Sak 9. Innkomne politiske forslag:

 1. Forslag til politisk uttalelse om bildeling fra Bjørn Gran. Forslag presenteres i møte.
 2. Forslag om sosialt entreprenørskap ved Beathe Aasheim. Forslag presenteres i møte.