Zoom-møte om skolesituasjon i Ullern

Kjære FAUer, foreldre og andre.

Ullern Venstre inviterer foreldre og andre som er opptatt av skolesituasjonen i Ullerntil møte med Utdanningsetaten på Zoom den 18. mars klokken 1900-2015.

 

Lenke til zoom-møte: https://zoom.us/j/98049357057

Vi spør Utdanningsetaten: Hvordan skal Oslo Kommune sikre at Bydel Ullern har nok skoler i fremtiden – på kort og lang sikt? Dagens situasjon med overfylte skoler og raskt økende folketall gir grunn til bekymring. Skolen på Hoff er mange år forsinket, og planene avslører knapphet på utearealer. Faren er at Byrådet fortsetter å prioritere nærings- og boligutbygging, slik at det til slutt ikke blir flere skoletomter igjen.

 

Med dette møtet ønsker vi å løfte blikket, og se på skoler og skoletomter i Ullern dekommende 15 år.

 

Det blir mulig å stille spørsmål og vise Oslo Kommune at skole er viktig for foreldre og elever i bydelen. Inviter gjerne også foreldre dere kjenner med små barn.

 

Møtet er åpent for alle.