Valgkamp

Vil du bidra til Oslo Venstres valgkamp ved kommunevalget til høsten?


Valgkampfrivillig
Valgkampen står for døren, og Venstres viktigste forutsetning for å vinne valget er aktive frivillige. Det trengs frivillig innsats på mange områder, og for å bruke ressursene mest mulig effektivt ønsker vi allerede nå å registrere frivillige til ulike aktiviteter. Det er flere aktiviteter å velge mellom, og du finner helt sikkert noe som passer for deg.

Ingen ting er viktigere for Venstres oppslutning enn at vi har positive og imøtekommende frivillige som kan møte velgerne i nabolaget, via aksjoner, i mediene og på valgkampstands.

Hvis du kan tenke deg å delta som frivillig i valgkampen ber vi om at du sender inn dette skjemaet for registrering av frivillige til oslo@venstre.no:
Gå til registreringsskjema

Valgkampbidrag
Venstre går til valg uten økonomiske bidrag fra arbeidslivsorganisasjoner eller øvrige særinteresser. Vi er derfor avhengig av bidrag fra medlemmer og øvrige privatpersoner for at vi skal klare å formidle vårt budskap til Oslos befolkning.

Hvis du kan tenke deg å bidra økonomisk til valgkampen, kan du gjøre det ved å innbetale det beløpet du ønsker å bidra med til konto 1602.48.20576. Merk betalingen "valgkampbidrag".

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi plikter å offentliggjøre alle bidrag på over kr. 20.000,-