– Statsbudsjettet gir bedre kollektivtrafikk

– Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer et løft for kollektivtrafikken i Oslo, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Leverer til kollektivtrafikken i Oslo
Årets statsbudsjett inneholder flere gode nyheter for kollektivtransporten i Oslo. Sammen med Oslobudsjettet gir dette grunnlag for en fortsatt kollektivsatsing i hovedstaden. —Regjeringen følger opp kollektivløftene i Sem-erklæringen. Årets statsbudsjett er et viktig bidrag til den jobben vi gjør for kollektivtrafikk og miljø i Oslo, sier Ola Elvestuen, leder i Oslo Venstre.

Budsjettet inneholder flere gode nyheter:
– Det gjennomføres en momsreform som vil redusere Sporveiens kostnader med om lag 100 mill. kroner på årsbasis
– Fjerningen av el-avgiften bidrar med ytterligere ca 10 mill. kroner
– Det bevilges 90 mill. kroner til opprusting av T-banen i Oslo
– Fullføringen av T-baneringen er sikret, gjennom en bevilgning på 161 mill. kroner
– Bevilgninger til ulike fremkommelighetstiltak er på 41 mill. kroner
I sum innebærer dette et betydelig økt statlig engasjement for kollektivtrafikken, også i forhold til fjorårets budsjett, påpeker Elvestuen.

Det innføres også en belønningsordning på 100 mill. kroner til fordeling på de fem største byområdene. —Med den kollektivsatsingen som er igangsatt i Oslo, er det naturlig at vi vil kunne hente en vesentlig andel av disse incentivmidlene, uttaler Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**