V, KrF og H fremmer forslag om statlig kjøp

Leder av energi- og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim (V), ba under Stortingets spørretime i dag miljøvernminister Helen Bjørnøy avklare hva som er Regjeringens syn på statlig kjøp av den 146.000 dekar store eiendommen som er lagt ut for salg på Hardangervidda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Jeg konstaterer at miljøvernministeren har snudd i forhold til hennes statssekretærs tidligere kontante avvisning av statlig kjøp. Statsrådens svar er imidlertid uklart. Jeg vil derfor i morgen fremme et privat forslag på vegne av meg selv, Børge Brende (H) og Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) hvor regjeringen bes gå i dialog med eierne med sikte på kjøp av denne naturperlen, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

– Miljøvernministeren er fremdeles i tåkeheimen på Hardangervidda. Hennes vakling understreker betydningen av press fra organisasjoner og opposisjonen i denne saken, mener Kvassheim.

Kvassheim viser til regjeringspartienes oppkjøp av Huk-eiendommen på Bygdøy
til en pris av 30 mill. kroner.
– Det er viktig at det høye ambisjonsnivået som med dette er lagt til grunn, følges opp med sikte på statlig kjøp av den unike eiendommen på Hardangervidda, sier Venstres Kvassheim.

Kvassheim viser til Soria Moria- erklæringen som sier: “ at det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk.”

– På vegne av Venstre har jeg tidligere gitt uttrykk for at regjeringen bør sette Norsk Utmark (tidl. Statskog) i stand til å delta i en anbudsrunde om eiendommen. Det vil etter Venstres mening legge til rette for at allmennheten sikres tilgang til jakt og fiske i det omådet som omtales som Hardangerviddas indrefilet, sier Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**