Aktiv næringspolitikk stimulerer utvikling og nyskaping

I sitt alternativ til revidert nasjonalbudsjett har Venstre foreslått en del tiltak for å stimulere til positiv omstilling og nyskaping.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I sitt alternativ til revidert nasjonalbudsjett har Venstre foreslått en del tiltak for å stimulere til positiv omstilling og nyskaping. I motsetning til regjeringens flytting av dørfabrikker og trusler mot bedriftsledere kan disse virkemidlene bidra til tryggere arbeidsplasser.

Noen av Venstres tiltak retter seg direkte mot nyetablerere og selvstendig næringsdrivende. Vi foreslo 85 millioner kroner for å påbegynne etablering av sosiale ordninger som likestiller selvstendig næringsdrivende med lønnsmottagere. En halvering av gebyrene til Brønnøysundsregistrene på 36,5 millioner kroner er også direkte stimulering til nyetableringer. Ved å bevilge 26 millioner kroner kan det skaffes 400 flere tiltakspakker for yrkeshemmede. Dette er ikke sosialpolitikk men stimulering til bruk av ubenyttede ressurser.

Samlet foreslo Venstre også økte bevilgninger med 107 millioner til ulike forskningsbidrag. Sammen med 30 millioner kroner mer til SkatteFunn og bevilgninger gjennom Innovasjon Norge kunne dette styrket næringsutviklingen der den virker best, nemlig blant de som utfører nyskaping og fornyer vår samlede kompetanse.

Den rødgrønne regjeringen støttet ingen av disse tiltakene

Ved siden av å gi rom for økt aktivitet innen de nevnte områdene, gir disse tiltakene signaler om en målrettet bruk av næringspolitiske virkemidler som stimulerer til utvikling av sikre leveveier og trygge arbeidsplasser.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark, nestleder Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**