En sosial frihetsreform fra Hanssen

Venstre støtter Hanssens forslag om et kvalifiseringsprogram.
– Regjeringens kvalifiseringsprogram er nesten en blåkopi av Venstres borgerlønn, sier medlem i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I dag legger Arbeids- og inkluderingsministeren frem regjeringens forslag til nye virkemidler i arbeids- og velferdsforvaltningen.

– Samtidig som arbeidsledigheten synker, øker antallet mennesker på trygd. De som faller utenfor er dette århundrets store utfordring. Dagens forslag om et kvalifiseringsprogram er nærmest en blåkopi av Venstres borgerlønn, og får vår helhjertede støtte, kommenterer Venstres medlem i Arbeids- og sosialkomiteen André N. Skjelstad.

– Fremtidens velferdssystem må ha ordninger som skaper trygghet, verdighet og som samtidig medfører forenkling. Dagens reformforslag med et kvalifiseringsprogram er en sosial frihets- og forenklingsreform, som øker sjansene for folk til å komme seg ut av en vanskelig situasjon og inn i meningsfull aktivitet, sier Skjelstad.

Venstre er bekymret for veksten i antall unge uføre.

– Dette viser at vi må ta i bruke nye og utradisjonelle virkemidler for å motvirke en negativ utvikling. Her kan regjeringens kvalifiseringsprogram fort vise seg å være et effektivt tiltak som Venstre har tro på, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**