Kjønn uvesentlig?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Frp’s Karianne Hansen vil ikke ha kjønnskvotering, men få verv på bakgrunn av kunnskap og ikke kjønn. Hun er ikke enig i spørsmålet om menn rekrutterer menn, eller at denne faktiske skjevfordelingen er et demokratisk problem. Hun er stolt av å være i et mannsdominert parti, og få verv på bakgrunn av kompetanse ikke kjønn. Hvorfor er det da så utrolig få kvinner i ledende posisjoner i Frp? Er det fordi kvinnene ikke duger eller er det fordi menn rekrutterer menn? Jeg bare spør.

Ideelt sett burde det ikke vært nødvendig med kjønnskvotering. Jeg mener alle burde se verdien i at antall kvinner og menn er likt fordelt i politiske maktposisjoner, fordi det gir de beste beslutningene for flest mulig. Men det er så viktig at demokratiet som tar beslutninger på vegne av alle representerer gjennomsnittsbefolkningen. Derfor tror jeg det fremdeles er behov for å ha noen retningslinjer til grunn som sikrer denne fordelingen. Det tror jeg er til fordel både for mannen og kvinnen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**