Trafikkstasjoner i Østfold

“Den gang det ble bestemt at antall trafikkstasjoner i Østfold skulle reduseres, var det en forutsetning at det skulle iverksettes ulike tiltak for å sikre like god service og kontroll.” Innlegget fra leder for Østfold Venstre er sendt til alle Østfoldavisene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den gang det ble bestemt at antall trafikkstasjoner i Østfold skulle reduseres, var det en forutsetning at det skulle iverksettes ulike tiltak for å sikre like god service og kontroll.

To av disse tiltakene var elektroniske systemer samt ambulerende tjenester. Nå ser vi at det ikke er fulgt opp og det er daglig så store køer ved de gjenværende stasjonene at det krever økt bemanning.

Hva var da hensikten med å legge de andre ned? Hvor er de tiltak som skulle opprettholde tilbudet i hele fylket? De som jobber mot kundene gjør en kjempeinnsats men det er tydelig at det er noe som mangler.

Reduksjonen i antall trafikkstasjoner har fått store negative konsekvenser. Daglig må vanlige folk og næringslivskunder reise milevis og stå i kø i timevis for å få gjort helt nødvendige ærend. Har man lagt ned trafikkstasjoner kun for å flytte ansatte til de resterende og la kundene ta ulempen så er fornuften blitt borte på vegen.

Når man nå skal styrke kundemottaket må det gjøres på kundenes premisser. Forutsetningen for å opprettholde tilbudet i hele Østfold var at det blant annet skulle være ambulerende tjenester. De nye som skal ansettes bør derfor ambulere mellom deler av Østfold slik at kundene får den service de har behov for. Da ville det kanskje bli fornuft i løsningen.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**