Stopp frafallet fra videregående skole

1 av 3 som begynner på videregående skole i Troms, dropper ut av skolen. Dette er et samfunnsproblem. Troms Venstre vil derfor ha flere tiltak for å løse dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mange elever har ufullstendig kunnskap om fremtidige utdannings- og karrieremuligheter. Venstre vil derfor styrke kvaliteten på rådgivningstjenesten. Den sosial-pedagogiske delen må styrkes og videreutvikles.

Skole

Foto: Luth

Samarbeidet mellom bedrifter og rådgivningstjenesten må forbedres. Kunnskapen om det lokale og regionale næringslivet er viktige elementer for at elevene skal kunne ta selvstendige og riktige valg om sin egen fremtid. Økt samarbeid og gjensidig kunnskap mellom de forskjellige utdanningsnivåene er også viktig for en forbedring av rådgivningstjenesten.

Troms Venstre ønsker en styrking og statusheving av praktiske og estetiske fag, som en del av løsningen, ettersom det er i yrkesfaglige retninger frafallet er størst. Elevene trenger mer praksis og ferdighetstrening fra første året. Dette både for å øke motivasjonen og for å gi teoritrøtte en pause og ny giv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**