Nye folk i AU, arbeidsutvalget

AU ble supplert med ny politisk nestleder, sekretær og kasserer på årsmøtet i Buskerud Venstre 4.februar på Lampeland i Flesberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det nye AU består nå av:
Leder: Hallvor Lilleslett, Gol
Politisk nestleder: Runolv Stegane, Sigdal
Organisatorisk nestleder: Anne Marit Lillestø, Ringerike
Sekretær: Stine Bjørndal Osnes, Drammen
Kasserer: Roar Olsen, Ringerike

1.vara: Tore Hogstad, Røyken
2.vara: Arne Henning Rasmussen, Kongsberg
3.vara: Kristine Nore, Sigdal

Fylkestingsrepresentant: Runolv Stegane, Sigdal

Takk til dem som nå går ut av AU; fra venstre Gunn-Torill Homme Mathisen, forh. kasserer,Hurum, Siw-Elisabeth Nygård, forh. pol. nestleder, Krødsherad, og Dagfinn Ystad, forh. sekretær, Ål. Leder i AU, Hallvor Lilleslett, helt til høyre.

AU-medlemmer 2006-2007

Foto: Stine B. Osnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**