Styret i Smøla Venstre:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Styret i Smøla Venstre

Leder: Tove N. Rokstad mail:tove.rokstad@tele2.no
Nestleder: Elisabeth Sørli
Kasserer: Arild Sætran mail:arildset@hotmail.com
Sekretær: Anita Nordseth
Styremedlem: Yngve Vean mail:yn-v@online.no

Vara til styret:
Gunn Jensen
Nils Jenssen
Harald Strømskag
Roger Aure

Folkevalgte

•Iver Nordseth
Ordfører
Styremedlem Smøla Næringssenter KF
Styremedlem Gurisentret Smøla KF

•Tove N. Rokstad
Gruppeleder
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet
Leder Livsløpsutvalget
Styremedlem/nestleder Smølahallen KF
Styremedlem Gurisentret Smøla KF

•Gunn Jensen
Medlem Kommunestyret
Medlem Teknikk-, plan- og miljøutvalg

•Elisabeth Sørli
Medlem Kommunestyret
Medlem/nestleder Personalutvalget

•Lars Erik Hopmark
Medlem Kommunestyret
Medlem Teknikk-, plan- og miljøutvalg

•Arild Sætran
Medlem Kommunestyret
Medlem Teknikk-, plan- og miljøutvalg

•Torfinn Skomsøy
Medlem Kommunestyret
Medlem Livsløpsutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**