Åpent medlemsmøte i Nordre Aker Venstre

Du inviteres herved til åpent medlemsmøte i Nordre Aker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi inviterer til:
ÅPENT MEDLEMSMØTE I NORDRE AKER VENSTRE
Du inviteres herved til åpent medlemsmøte i Nordre Aker Venstre:
Dato: Onsdag 17. januar 2006
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Bydelsadministrasjonens lokaler, 3 etg. over Rimi i Nydalen

Saker:
01. OSLO VENSTRES 2.UTKAST TIL BYSTYREPROGRAM
01.01 Innledning v/Monica Tjelmeland, leder av programkomiteen og styremedlem i Oslo Venstre
01.02 Gjennomgang og debatt av hvert kapittel i programmet med innledninger av ansvarlige for hvert kapittel.
01.03 Vedtak på hvilke endringsforslag som skal sendes fra Nordre Aker Venstre

02. VENSTRES SKOLEPOLITISKE MANIFEST
02.01 Kort innledning v/May-Brith Døssland og Tor-Magnar Bjøru
02.02 Gjennomgang og debatt rundt endringsforslag
02.03 Vedtak på hvilke endringsforslag som skal sendes fra Nordre Aker Venstre

03. POLITISKE UTTALELSER TIL OSLO VENSTRES ÅRSMØTE
03.01 Kort innledning v/Per E. Braseth-Ellingsen, medlem av redaksjonskomiteen for politiske uttalelser til Oslo Venstres årsmøte
03.02 Diskusjon av fremlagte forslag til politiske uttalelser
03.03 Vedtak på hvilke forslag til politiske uttalelser som skal sendes fra Nordre Aker Venstre

04. EVENTUELT
04.01 Aktuell politisk debatt

05. AVSLUTNING

VEL MØTT! – Vær vennlig å gi beskjed om du kommer eller ikke!

Med vennlig hilsen

Jostein Vevatne /s/
Bydelslagsleder Tlf: 99 00 31 30 E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**