Tre høyspent-millioner i budsjettet

Flertallet i bystyret foreslår å bevilge tre millioner kroner til nedgraving av høyspentlinjen på Grefsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nordre Aker Budstikke 14.12.2006

Grefsen:
I bystyrets budsjettforhandlinger har Venstre (V), Kristelig Folkeparti (Krf), Fremskrittspartiet (Frp) og Høyre (H) flertall for å bevilge tre millioner kroner til nedgraving av kraftlinjen på Grefsen. _- Vi er takknemlig for at bystyremedlem Ola Elvestuen (V) holdt det han lovet i høst, nemlig å bringe denne saken inn i budsjettforhandlingene. Tre millioner til i nedgravingspotten gir nytt håp, sier Torbjørn Togstad på vegne av arbeidsgruppen – for en forlenget nedgraving av kraftlinjen.

Nye muligheter
Oslo Vei AS har solgt tomten i Grefsenkollveien 14 til Bakkegruppen, under forutsetning av å grave ned høyspentlinjene som går over tomten. _Akebakken borettslag inngikk i sommer en avtale med Oslo Vei AS om nedgraving av høyspentstrekningen fra Mons Søviks Plass og ned til Grefsenkollveien 12 A._- En nedgraving av resten av strekningen ned til Grefsenveien har foreløpig strandet på manglende finansiering. Hvor stor del av de foreslåtte tre millioner som blir øremerket til strekningen Grefsenkollveien 12a og til Sverre Enevoldsplass (Grefsenveien), er ennå ikke gitt. Men uansett betyr budsjettforslaget nye muligheter, sier Togstad.

Oslo Vei bestemmer
Likevel, det er mye som skal på plass for å komme i mål med en avtale om nedgraving._- Etter det vi har fått vite har Hafslund allerede sendt konsesjonssøknad til Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) om å grave ned høyspentledningen fra masten nedenfor Mons Søviks Plass og til Grefsenkollveien 12 A. En nedgraving derfra og ned til Grefsenveien krever en tilleggssøknad. Oslo Vei har overfor arbeidsgruppen gitt uttrykk for at de ikke ønsker innspill som vil fordyre eller forsinke konsesjonsprosessen som allerede er i gang, sier Togstad._Hafslund nett er konsesjonssøker. Oslo Vei administrerer hvem som eventuelt skal gjøre gravejobben. _- Så langt har Oslo Vei insistert på å gjøre alt nedgravingsarbeid selv, og selskapet har etter vår mening overpriset jobben. Andre entreprenører anbefalt av Hafslund Nett har lagt frem langt rimeligere tilbud. Godtar Oslo Vei at andre gjør nedgravingsjobben kan vi, med støtte fra bystyret, være nærmere en fullfinansiering for å få lagt høyspentlinjen i jorden – helt ned til Sverre Enevolds plass, sier Togstad.

Klager
I følge Togstad er Omega Elkraft AS engasjert av Oslo Vei til å supplere konsesjonssøknaden – som gjelder nedgraving fra Mons Søviks plass til Grefsenkollveien 12 a – med nødvendig informasjon. _- Nå gjenstår det å se om vi får til en nedgraving helt ned til Sverre Enevolds plass. Men uansett har vi på vegne av beboerne i Øvre Grefsen Vel sendt en protest til Omega Elkraft på den allerede inngåtte avtalen om nedgraving fra Mons Søviks plass til Grefsenkollveien 12 a. Planen betyr en enda kraftigere endemast tett opp til barnehagene i nr. 8 og 12. Vi kan ikke akseptere at ungene skal bli utsatt for enda større strålingsfare, sier Togstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**