Ansetter fylkessekretær

Christoffer Biong blir fylkessekretær for Venstre i Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hedmark Venstre har inntil videre valgt å ansette fylkessekretær i deltidsstilling kun i valgår. Dette er gjort for å spare penger og for å kunne bruke ekstra penger i valgår. Deltidsstillingen ble utlyst og styret foretok en innstilling. Stillingen ble tilbudt Mirjam Engelsjord. Hun fikk i mellomtiden jobb i et vikariat for Venstre på Stortinget og har takket nei til stillingen som fylkessekretær.
Venstres Hovedorganisasjon tok kontakt like før jul og inviterte Hedmark til et samarbeid om en heltidsstilling som kan deles av 3 eller 4 fylker hvor hvert fylke må bidra med kr 50.000 hver og der VHO tar arbeidsgiveransvaret.
For å sluttføre arbeidet med listestilling har styret valgt å benytte sin sekretær Kine Kyllingstad til dette arbeidet i samarbeid med nestleder Sjur Skjævesland.
Fra 1.april tiltrer Hedmark Venstre tilbudet om felles fylkessekretær.
Christoffer Biong er tilbudt stillingen som fylkessekretær og han er idag leder for Oppland Unge Venstre.
Christoffer er idag også fylkessekretær for Oppland Venstre, Buskerud Venstre og Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**