Krever biodrivstoff i Østfold

MOSS:Venstre vil kreve at all transport i regi av Østfold fylkeskommune skjer med miljødrivstoff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Artikkel i Moss Avis:
— Østfold Venstre vil at fylkeskommunen går foran med et godt eksempel og tar i bruk miljødrivstoff der hvor det er mulig, eksempelvis biodiesel eller gass i fylkets busser, sier Sindre Westerlund Mork, Venstres 1. kandidat til fylkestinget i en pressemelding.
Venstre vil sørge for at offentlig sektor går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøper ovenfor bensinstasjonkjedene. Enkelte er avhengig av bil, enten i jobb eller for å kjøre barna til og fra skole og barnehage. På denne måten vil det også legges til rette for mer miljøvennlig bilbruk for dem.
— Vi ser for oss at Østfold fylkeskommune utelukkende handler med de kjedene som kan tilby miljødrivstoff til innbyggerne lokalt. Kommunene kan også gå sammen med én eller flere lokale bedrifter for å få dette til, påpeker Mork.
Hver dag brukes det mye drivstoff i transport som fylkeskommunen er ansvarlig for. Målet er at all slik transport skal skje med miljødrivstoff.
— På denne måten kan Østfold fylke virkelig bidra i riktig retning for å hindre alvorlige klimaendringer. Befolkningen får også mulighet til å kjøre med ren klimasamvittighet og gi sitt positive bidrag, sier Mork.

Tid Publisert: 30.01.2007 00:01

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**