Åpenhet rundt bruk av kompetansemidler

Fakta på bordet om hvordan penger til etter- og videreutdanning av lærerne blir brukt!
Kommunestyrene bør få innsikt i rapporteringen om bruk av statlige midler til etterutdanning av lærerne i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vefsn Venstre vil ved neste kommunestyremøte stille spørsmål til administrasjonen om bruk av statlige og kommunale midler til videre- og etterutdanning av lærere i Vefsn kommune. Dermed følger vi opp Odd Einar Dørums spørsmål til Øystein Djupedal på lokalplan.
Les også:

  • http://www.utdanning.ws/templates/udf____14101.aspx
  • https://www.venstre.no/artikkel/1269/
    **OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**