Styret 2007

Anne Kjersti Frøyen tok over leiarvervet etter Sissel Urke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Styret for 2007, valt på årsmøtet 15. januar 2007.

Leiar:

Anne Kjersti Frøyen

Foto: Dagfinn Ystad

Anne Kjersti Frøyen

Nestleiar og
heimesideansvarleg: Eilif Gundersen

Sekretær: Sissel Urke

Kasserar: Dagfinn Ystad

Styremedlem: John Storhaug

John Storhaug gjekk inn som fast medlem ved konstituering av styret då eit styremedlem måtte seie frå seg vervet grunna flytting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**