May Britt Vihovde er Haugesund Venstres førstekandidat!

– Venstre er byens fremste opposisjonsparti, sier May Britt Vihovde. Den tidligere stortingsrepresentanten, som ligger an til å bli Venstres ordførerkandidat, gleder seg til valgkampen. – Vi må tørre å se bak fasaden. Mange velgere, også i Haugesund, føler med rette at politikerne er mer opptatt av det som kan stilles til skue, enn av hvordan alminnelige mennesker har det! sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trekløver

Foto: Haugesund Venstre

Leder av nominasjonsnemda i Haugesund Venstre, Ole Johan Særtre la i dag fram nemdas forslag til liste ved kommunevalget for pressen. Ikke overraskende hadde May Britt Vihovde fått 1. plassen på lista. -Ingen andre partier kan skilte med en så erfaren politiker på lista, sa Ole Johan Sætre, som ellers var svært fornøyd med en variert og spenstig liste. – May Britt Vihovde tilfører en dimensjon til lokalpolitikken som er verdifull for byen, sa Ole Johan Sætre.

– Alt for mye av politikken dreier seg om å bygge symboler og monumenter. En tur rundt i byen viser at det også er tilfelle i Haugesund. – Venstre hadde “Mer til dem som trenger det mest” som slagord for sin sosialpolitikk ved sist valg. Det betyr også at mer av vår tid som politikere må gå til arbeid for dem som har størst behov, sier May Britt Vihovde.

Marit Wikstrøm, som arbeidet for Venstres stortingsgruppe da May Britt Vihovde var fast representant, har trappet ned fylkespolitikken. Nå tar hun fatt på nok en periode i lokalpolitikken, der hun i dag er vararepresentant til bystyret. – Jeg gleder meg stort til å gjenoppta samarbeidet med May Britt Vihovde, sier Marit Wikstrøm, som skal lade opp til valgkampen med et opphold i Malawi. Der hjelper høyskolelektoren til med å etablere sykepleieutdanning.

Tore Nilsen har vært medlem i Venstre i snart 30 år. Nå står han på 2. plass på lista til bystyret og har godt håp om å komme inn i bystyret. – Venstre gjorde et historisk godt valg i 2005, sier han. Stabil oppslutning på meningsmålingene gir håp om økt oppslutning også ved kommunevalget. – Et sterkt Venstre er nødvendig om vi skal få en ny retning på politikken i Haugesund.

At det er behov for en kursendring er de tre toppkandidatene enige om. – Venstres oppgave i politikken er å sette søkelyset på hvordan den enkelte borger har det. Vi driver politikk for å finne gode løsninger på de utfordringene hver enkelt borger møter i hverdagen. Det er menneskene i samfunnet som er det viktigste, ikke systemene eller symbolene, slutter de.

Se ellers artikkel i Haugesunds Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**