Notodden Venstre 2007

Styret i Notodden VENSTRE:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Årsmøte 2007 c

Årsmøte 2007 c
Foto: Jørund Krosshus

TORGEIR FOSSLI, leder
Snøyrudvegen 67
Tlf.: 90 68 85 15
[email protected]

JØRUND CRONBLAD KROSSHUS, nestleder
Tinnegrend 320
Tlf.: 48 15 54 94
[email protected]

JON EIVIND SVAGÅRD, økonomiansvarlig
Bernt Støylensgate 2 C
Tlf.: 988 64 800 (Kontor)
Tlf.: 944 33 110 (Hjemme)
[email protected]

GUNNBJØRG FISKETJØN
Telnesgata 5
Tlf.: 41 31 38 76
[email protected]

ANETTE DALEN PEDERSEN
Kongsbergveien 26
Tlf.: 45 45 41 10
[email protected]

ARILD HOVLAND
3691 Gransherad
Tlf: 906 70 231
[email protected]

Varaer:
MAY-HANNE FRØMYR HOGNESTAD
GISLE GRIMELAND
MARIANNE NEDLER TINNES

Valgkomiteen i Notodden Venstre

Daniel Heggelid-Rugaas (leder), Turid Grimeland og Marianne Nedler Tinnes.

Programkomiteen i Notodden Venstre

Jon Eivind Svagård (leder), styret i Notodden Venstre og styret i Notodden Unge Venstre har utgjort programkomiteen for valget i 2007.

Folkevalgte

TORGEIR FOSSLI har vært Venstres kommunestyrerepresentant de to siste periodene og er leder av Notodden VENSTRE. Han er 1. vara til formannskapet for Høyres faste medlem der, og varamedlem til Helse- og Sosialutvalget.

JØRUND KROSSHUS har vært nestleder i Teknisk Utvalg i siste kommunestyreperiode.

MAY HANNE FRØMYR HOGNESTAD er varamedlem til Oppvekst- og kulturutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**