Venstreskole i Alvdal

Alvdal Venstre arrangerte Venstreskole på Taverna 7. mars. Foredragsholdere var Erik Ringnes, Asbjørn Hovstø og Ola Jonsmoen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

I skole

Foto: Privat

Kurskvelden var trinn 1 i Venstreskolen, som er et studieopplegg som kjøres over hele landet. Av temaer som ble tatt opp nevnes historie, ideologi og Venstres 4 hovedsaker: Småbedrifter, skole, sosialt ansvar og miljø.
Fra Tynset Venstre deltok 5 personer. Kvelden ga oss både utvidet politisk kunnskap og innsikt, og ga inspirasjon for videre innsats lokalt.
En person fra hvert av lokallagene ble tildelt oppgave som redaktør av lokallagets hjemmeside. Asbjørn Hovstø opprettet hjemmesider for henholdsvis Alvdal og Tynset Venstre og foretok nødvendig opplæring av redaktørene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**