Christian Mikkel Dobloug

Christian Mikkel Dobloug “Mikkel” (født 20. mars 1979 i New York) er en norsk turistvert, kjent for å ha bygget opp en av landets mest særpregede gjestegårder, Per Gynt-Gården.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Han er utdannet siviløkonom ved Business School Lausanne i Sveits. Chr. Mikkel Dobloug er sønn av Louis Pascal Negre og Cecilie Dobloug.

Mikkel Dobloug

Foto: Christoffer Biong

Han arvet odelsgården Nordgard Hågå etter sin mor, som ligger ved Vinstra i grenda Sødorp i Gudbrandsdalen, også kjent som Per Gynt-Gården. Ifølge lokal tradisjon skal den historiske Per Gynt ha kommet fra denne gården, som er en av Nord-Gudbrandsdalens eldste gårdsbruk. Gården drives i dag som gjestegård, med vanlig gardsdrift og hjorteoppdrett. Bruket består i dag av 17 bygninger, hvorav 9 er fredet og resten vernet.

Mikkel Dobloug har i dag satt istand de fleste husene på gården, som var i dårlig forfatning da han tok over. Etter dialog med Riksantikvaren og Miljøverndepartementet var Dobloug med på stiftelsen av FREDET, interesseorganisasjonen for eiere av fredet eiendom.

Dobloug sitter også i styret i Stiftelsen Norsk Kulturarv og har gjort seg bemerket i nasjonal media for sin klare røst i kulturminnevern debatten. Metodene som han benytter seg av er kontroversielle, og har skapt debatt. Han ble kjent etter at han donerte et råttent geitefjøs til Regjerningen Bondevik II under markeringen av 100 års jubileumet til Norge i 2005. Dobloug tok med seg geitefjøset fra gården og laftet det opp foran Stortinget på Eidsvold plass under en markering, da Stortinget skulle vedta St.prep 16 “Å leve med kulturminner”.

I 1997 ønsket Mikkel Dobloug å gjennoppta Polarstjerneordenen (PSO) som han anså for å være en morsom og historisk tradisjon. PSO fikk mer formelle tildelingskriterier. Rådgivende utvalg for PSO sørger for at utmerkelsen tildeles etter kriteriene i statuttene av 1999. Alle som har mottatt PSO sitter i det rådgivende utvalget og kan komme med forslag til tildelelse. I dag tildeles PSO til personer som har videreført, videreutviklet, bevart eller på annen måte gjort en særdeles innsats for å styrke norsk kunst og kulturarv.

Mikkel Doblaug

Foto: Vidar Grundetjern

Dobloug er aktiv i lokalpolitikken for Venstre. Han tok initiativet til å starte lokallag for Venstre i Nord-Fron våren 2006. Nord-Fron Venstre fikk 7,4% oppsluttning under kommunevalget 2007, etter over 20 års fravær i lokalpolitikken i kommunen. Dobloug er i dag kommunestyrerepresentant for Venstre og sitter som vara i formannskapet og planutvalget. Dobloug er også vararepresentant for Venstres representanter i Oppland fylkesting og medlem av styret i Oppland Venstre.

Høsten 2008 begynte han med et deltidsstudie ved Geneva School of Diplomacy and International Relations, og United Nations University for Peace i Geneve Sveits. Han fordyper seg i fagene: Nuclear Disarmament and Arms Control, Enviromental studies og Human Rights.

Dobloug er også engajsert i lokalsaker og samfunn og innehar en rekke verv og stillinger i lokalmiljøet.

"I den korte perioden jeg har bodd her i Nord-Fron har jeg lært området å kjenne, og jeg har møtt mange flotte mennesker. Det å ha blitt mottatt på den åpne og tillitsfulle måten har virkelig satt perspektiv på en del ting i livet. Summen av alle disse samtalene har gjort at jeg ønsket å se et Venstre alternativ her, fordi jeg tror det er mange Venstre-personer i kommunen, selv om mange av dem ikke vet det selv ennå. Veien til Venstre må oppleves, og handler om å søke kjernen selv. Jeg brenner for mye og har mange jern i ilden, og håper at jeg kan være med å bidra positivt med flere saker her i kommunen"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**