Valg 2007

I år er det valg til kommunestyre og fylkesting, og i år er det første gang siden 1983 at DU kan stemme Venstre og forandre politikken her i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er i dag ikke med i kommunestyret men det er mye vi har på hjertet.
Nord Forn kommune er en flott kommune og vi har mye å være stolte over. Vi har gode tilbud til eldre og unge, vi har kultur og næring. Men det er alltid plass til forbedringer, og nye koster feier best.
Venstre ønsker å være med å bringe videre nye perspektiver i lokalsamfunnet, tuftet på de samme positive erfaringer som kommunen har hat tidligere i sin politikk. Vi ønsker å være tydelige på typiske Venstre saker som , miljø, tilrettelegging for grundervirksomhet og nye næringer, en aktiv landbruk og næringspolitikk og fokus på ungdomsmiljø og skole og utdanning. Dette er gode Venstre kjernesaker, og det er mange måter vi kan bidra til en enda bedre politikk her i kommunen. Vi ønsker at du kan være med å hjelpe oss å utforme morgendagens politikk her i kommunen, og vi trenger din hjelp. Nord Fron Venstre skal i gang med å utforme program og vi ønsker deg velkommen til å bidra med innspill, muntre tilrop og ideer.
Valgprogrammet skal tufte på Venstre sitt grunnsyn, og prinsippet om lokaldemokrati og lokal styringsrett.

Bli med å forme fremtiden for bygda vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**