Listen til valget klar

På nominasjonsmøtet i Lardal Venstre ble listen til årets kommunestyrevalg enstemmig vedtatt. Listen består av 10 navn, hvor 6 er kvinner og 4 er menn, med andre ord 60 % kvinneandel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De to øverste kandidatene på listen er begge kumulert. Komplett liste ser slik ut:

1 Roy Henning Skaug, 1966, 3275 Svarstad
2 A. Magdalena Fransson Lindtvedt, 1971, Røsbekk, 3275 Svarstad

3 Ingeborg Skaug, 1945, Lågaveien 82, 3275 Svarstad
4 Sjur G. Hasselgård, 1967, 3275 Svarstad
5 Eva Benedikte Ward, 1950, Lågaveien 46, 3275 Svarstad
6 Ragnhild Sødem Skaug, 1943, 3275 Svarstad
7 Geir Fuglår, 1960, 3277 Steinsholt
8 Hanna Omholt, 1988, 3275 Svarstad
9 Wenche M. W. Homme, 1946, 3275 Svarstad
10 Thorleif Lie, 1927, Lie, 3275 Svarstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**