Vil ha metro til Tromsø-OL

SVs Hallgeir Langeland vil ha jernbane til Tromsø-OL — Hvis SV virkelig ville gjøre OL mer miljøvennlig burde de heller støtte metro i Tromsø, sier leder i Tromsø Venstre, Jonas Eilertsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jonas Eilertsen

Foto: Frode Fjeldstad

Venstre mener SV burde satt seg bedre inn i OL-søknaden før de uttalte seg om transportutfordringene knyttet til arrangementet.

– Utfordringene i Tromsøs OL-søknad går på intern, ikke ekstern, transport. Derfor bør vi heller se på mulighetene med en metro i Tromsø. Det ville virkelig vært en løsning på flaskehals-problematikken i sentrum og gitt et virkelig miljøløft, sier Jonas Eilertsen (V).

Venstre ser i første omgang en strekning som går fra Hålogaland Teater gjennom sentrum og Stakkevollveien, videre til universitet og ender opp på flyplassen.

– Vårt forslag vil knytte 5 OL-arenaer på en rask og miljøvennlig måte både til sentrum og til flyplassen. Dessuten vil Breivika-stoppet knytte til seg langrennsarenaen og den alpine delen gjennom Tromsøysundtunnellen, forteller Eilertsen.

Venstre-lederen mener at metroen må sees på i et 30 års perspektiv. Samtidig mener han at trusselen om global oppvarming krever miljøvennlige løsninger.

– I dag er det nok ikke kommersielt grunnlag for en metro, men under OL vil det definitivt være det. I 2025 vil byen kanskje være på nesten 100 000 innbyggere, da trengs det nye kollektivløsninger. Selv om det er dyrt krever klimatrusselen moderne miljøløsninger allerede i dag, sier han.

Venstre mener regjeringen nå bør utrede ideen om "Metro-Tromsø" i forbindelse med OL-søknaden

– Hvis byen får OL vil det være nødvendig med en massiv investering i infrastruktur. For miljøet og næringslivet vil miljøvennlig kollektivtransport være et langt steg fremover. En metro-strekning med høyere hyppighet og kapasitet, vil kunne være premisslegger for byutvikling, og innebære noe helt nytt for Tromsø, avslutter Eilertsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**