Uttalelse: Fra hvileskjær til krafttak for fri forskning

Venstres landsmøte har vedtatt en uttalelse om at forskningsfondet bør økes til 150 mrd. kroner innen 2010. — Vi må satse på kunnskap og forskning i gode tider. Djupedals hvileskjær er et feilskjær. En kraftig satsing på forskning er nøkkelen til å utvikle Norge som kunnskapsnasjon, sier Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ambisiøse mål

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Venstre våger å sette klare, ambisiøse mål som tar framtidens utfordringer og muligheter på alvor, sier Dørum.

– Det var vi som satset mest på forskning i 2007-budsjettet. Det blir vi som satser mest i 2008 og 2009, sa partileder Lars Sponheim i sin landsmøtetale fredag.

Les hele uttalelsen her:

Fra hvileskjær til krafttak for fri forskning
Forskning er nøkkelen til å utvikle Norge som kunnskapsnasjon. Det er satsingen innen forskningssektoren som vil sikre videre økonomisk vekst og avgjøre hvorvidt Norge kan fortsette å være konkurransedyktig. Fremtidens verdier skapes av mennesker og menneskers kunnskap. Kunnskap og nye ideer vil være bærebjelkene et moderne velferdssystem.

Vi må satse på kunnskap og forskning i gode tider. Regjeringens statsbudsjett innebærer et kutt på 274 mill. kroner for universiteter og høyskoler. I tillegg er det ingen satsning på nye stipendiatstillinger, som er svært viktig for forskerrekrutteringen. Regjeringen kutter også i den velfungerende SkatteFUNN-ordningen og øker ikke bevilgningene til instituttsektoren. Veksten i Fondet for forskning og nyskaping (forskningsfondet) er minimal. Med tempoet Regjeringen legger kan man ikke nå målet om at 3 prosent av BNP skal brukes til FoU innen 2010.

Forskning er strategisk viktig for nasjonen, samt grunnleggende for forvaltning og utvikling av kunnskap. For Venstre er det spesielt viktig at den frie forskningen ved universiteter, høyskoler og institutter blir styrket. Venstre ser på disse miljøene som grunnsteinene i utviklingen av kunnskapsnasjonen Norge.

Forskning krever ressurser som både er langsiktige og forutsigbare. Venstre forutsetter derfor at opptrappingen av de økonomiske ressursene knyttet til forskning og høyere utdanning må være forpliktende og langsiktig. Venstre mener at forskningsfondet må økes til 150 mrd. kroner innen 2010 og at midlene i dette fondet må plasseres på en måte som gir best mulig, etisk forsvarlig og sikker avkastning. Når målet om 150 mrd. kroner i fondsbeholdning er nådd, vil Venstre arbeide for en videre styrking av fondet.

Venstre forventer at de kommende års statsbudsjetter verken blir hvileskjær eller feilskjær for forskning og høyere utdanning, men at den rødgrønne regjeringen følger opp forskningen som et formål hevet over sektorinteresser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**