Program: Skape fremtid i Grorud

Tirsdag 15. mai inviterer Grorud Venstre til medlemsmøte for å vedta valgprogrammet.
– Vi legger frem et programforslag som setter fremtiden i fokus. Klima og barna våre står øverst på vår dagsorden, sier programkomitéens leder Linn Beate Kaald Thoresen, som også er 2. kandidat til BU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Vi vil også ha en bevisst og raus inkludering av både innvandrere og de som ofte faller utenfor i vår samfunn, sier Kaald Thoresen.
– Grorud bydel skal dessuten være en god bydel å bli gammel i, sier Anne-Karin Kjeldset, 1. kandidat til BU og medlem av programkomitéen. – Eldre skal få bo hjemme så lenge de vil.

Programkomitéen i Grorud Venstre foreslår:

– Lokalt klimaansvar: Bydelen skal være en bevisst forbruker med blant annet energieffektiv oppvarming og mer miljøvennlig drivstoff i transport.
– Enda bedre barnehager: Flere friluftsbarnehager, barnehager med miljøprofil og satsing på kompetanse som styrker integrering.
– Offensiv satsning på barnevernet: Vi vil blant annet gi flere reelle muligheter til å bli fosterfamilie og skape samarbeid med frivillige organisasjoner.
– En inkluderingspolitikk vi mener alvor med: Norskundervisning flere steder, barnepass for hjemmeværende som vil lære norsk, opplæringsplasser i arbeidsliver med norskundervisning og aktiv støtte til multikulturelle møteplasser.
– Lavterskeltilbud som bryr seg uten å mase: Dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser, rusavhengige og andre med generell lav livskvalitet som har behov for et sted å komme.
– En eldreomsorg med valgfrihet og verdighet: Styrke hjembaserte tjenester med fagstillinger innenfor hjemmesykepleien og sørge for at det finnes gode plasser på sykehjem for de som vil ha det.
– Ny kreativitet og større mangfold: Gründertjeneste i bydelen, bred satsing på mange typer møteplasser for ungdom, kulturarbeidere, frivillige og folk flest.
– Full stans av pukkverksdriften i Huken. Programkomitéen foreslår at det skapes et bredt tilbud innen demokratiarbeid / kultur og / eller idrett for hele befolkningen i Huken etter stengning av pukkverket.

Les hele programforslaget
(pdf-fil)

Programmet vedtas endelig på medlemsmøte tirsdag 15. mai kl. 18 – 20. 30 i Ammerudgrenda 197.

Kontakt:
Programkomitéens leder Linn Beate Kaald Thoresen,
E-post – tlf 916 25 869

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**