Svein Tveitdal om Arendal som FN-by og miljøby

Svein Tveitdal i GRID-Arendal

Arendal Venstre hadde lagt gruppemøtet sitt til FN-huset 16. april, med Svein Tveitdal som innleder til videre programarbeid. Tveitdal orienterte om historia til GRID og Arendal som FN-by, og skisserte opp de klimautfordringene verden står overfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1Tveitdals foredrag støtta godt oppunder forslaget til kommunelagprogram for kiommende periode, der det heter at
Arendal Venstre
har som mål å gjøre Arendal til en ledende miljøkommune, en pådriver i klima- og energispørsmål som ligger i forkant av Lavslippsutvalgets målsettinger.
– at Arendal kommune skal starte en klimavettkampanje fra 1. januar 2008 for å bevisstgjøre befolkningen om klimakrisa, og gi tips til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å redusere klimagassutslippa.
– at innen 2010 skal alle kommunale kjøretøy i Arendal kommune være utslippsfrie eller utslippsnøytrale, for eksempel ved at kommunen kjøper/leaser el-kjøretøy eller bio-kjøretøy. Venstre vil be Aust-Agder fylkeskommune og sjukehuset gjøre det samme. Nettbuss, transportnæringa for øvrig og entreprenører skal inviteres og utfordres til å gå langt i retning av utslippsnøytrale busser og andre kjøretøy.
– at innen 2010 skal det være god tilgang til fyllestasjoner for biodrivstoff i Arendal kommune.
– at alle nye kommunale bygg skal tilfredsstille krava til miljøvennlig svanemerking. Også offentlige bygg eid av fylkeskommune og stat blir underlagt de samme krava. Sjønære bygg skal i størst mulig grad tilrettelegges for varme fra sjøen.
– at det skal kjøpes klimakvoter for alle flyreiser på vegne av kommunen for ansatte og politikere i Arendal kommune.

Hele programforslaget sendes nå ut til høring i partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**