Film og musikk

Lover, avtaler og støtteordninger for film og kino skal legge til rette for et godt filmtilbud i hele landet, også i distriktene. Innenfor disse rammene må det være mulig for nye kinobedrifter å etablere seg for å gi økt konkurranse og bredere tilbud for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Det må være en grunnleggende målsetning å sikre et bredt og mangfoldig repertoar. Det må legges til rette for en betydelig norsk egenproduksjon av film, med spesiell fokus på unge filmskapere.

Dagens forbud mot parallellimport begunstiger de store musikkselskapene, mens forbrukerne må betale mer for produktene. Venstre vil derfor oppheve forbudet mot parallellimport.

Opphavsrett og kopisperrer
Venstre er mot kopisperrene som i økende grad har dukket opp på CD og DVD og vil derfor at kopisperrede skal være tydelig merket. Venstre ønsker fortsatt at det skal være lov og mulighet til å kopiere fonogrammer, CD og DVD til eget bruk. Venstre er mot at det innføres en egen avgift på salg av "blanke" CD og DVD som skal tilfalle underholdningsindustrien som en kompensasjon for kopiering.

Lovgivningen som beskytter åndsverk og opphavsrettigheter må tilpasses den teknologiske utvikling, slik at den sikrer kunstnernes interesser også ved publisering på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**